top of page
Samuel_Hahnemann_1841_edited_edited.jpg

 

Graag deel ik met jullie reacties van lezers. 

 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 - 1843).

Grondlegger van de homeopathische geneeskunde
Daguerreotype genomen op 30 september 1841

Recensies

Recensies

Een levensverhaal met interessante achtergrond over je carrière. Doorspekt met anekdotes uit de dagelijkse praktijk. Proficiat!

Wat een mooi boek, prachtig en krachtig uitgegeven

Proficiat met je boek! Het is vlot en helder geschreven, en voor mij echt boeiend om te lezen.

Tot nu toe bundelt het voor mij alle dingen die ik voor of tegen gehoord of gelezen heb, en ik vermoed dat ik ook veel meer te weten zal komen van wat ik tot nu toe zelf gewoon ervaren heb door de jarenlange behandeling bij jou. Zal het met veel plezier en nieuwsgierigheid verder lezen .

Het belooft een boeiende ontdekkingsreis te worden.

Ik ben vrijdag in je boek beginnen lezen en het is nu zondagavond en ik heb het volledig uitgelezen! Wat een fantastisch, onvoorstelbaar, goed boek heb jij geschreven! Ik was al ‘fan’ en nu net nog dat tikkeltje meer!

Wat denk je dat er gebeurde toen ik thuiskwam? Vermoeid dat ik ben, won mijn nieuwsgierige 'ik' om jouw boek in te kijken.  Eline vroeg me of er nog eten op tafel kwam tot ze zag wat ik aan het lezen was. Lijfwacht? Dat wil ik ook lezen maar hoe moet ik dat combineren zei ze me. Ik vertelde haar dat ik zoals vroeger af en toe een verhaaltje ga voorlezen. De stukken van bedrog en covid heb ik al even doorgenomen. Wat zijn wij blij om een keer tot de categorie 'naïevelingen' te horen. Wij behoren zeker in groep 1 want het is zich bij ons in de genen aan het nestelen. Werkelijk grappig geschreven, meester bedrieger waarbij ik de grap meer toeschrijf aan het ander kamp uiteraard. Heel ontroerend en veel respect voor jouw inzet, passie en zoveel meer dat niet onder woorden te brengen is en voor heel de zorgsector. Ondanks dat ik ouder word, word ik gezonder, sterker en hierdoor zie je mij minder verschijnen. Blij je dan toch even terug te zien. Eline drukte er ook nog even op: "Hoe kan het bestaan dat ik zelfs nog nooit antibiotica heb gehad? Zij is de uitzondering bij al haar leeftijdgenoten. 

Ik wens je heel veel succes wetende dat een doorbraak volgt. De datum ligt vast alleen weten we hem nog niet. Laat ons ondertussen het licht schijnen waar vampieren niet tegen kunnen

Felicitaties met het boek! Om te beginnen een sterke titel, maar ook de inhoud is heel interessant. Een schat aan ervaringen en een boeiend overzicht van de mooie en moeilijke kanten van het dagelijks toepassen van de homeopathie.

Gefeliciteerd met dit boek! Het is heel erg nodig geweest dat dit geschreven werd. Het heeft me van de eerste tot de laatste bladzijde geboeid en het resoneert in elke vezel van mijn lijf. Verder heeft het een aantal dingen die ik "aanvoel" of ken vanuit mijn praktijk in een meer theoretisch kader gesitueerd. Met name het schisma in het medisch denken (empirisme/vitalisme vs. reductionisme/rationalisme) vond ik bijzonder boeiend. Het is zo waardevol om dit aanvoelen, deze ervaring van mij nu theoretisch gekaderd te zien. Ik deel uw verontwaardiging over de manier waarop homeopathie nog steeds (steeds meer?) op de hoop van "bijgeloof en kwakzalverij" wordt gegooid. Dat men zegt dat het niet werkt "omdat het niet kan werken". Deze denkwijze komt mij voor als waanwijsheid die spijtig genoeg juist niet in het belang is van de patiënt. Dat homeopathie werkt, ondervind ik (in mijn hoedanigheid van patiënt in uw praktijk) al jaren. De pragmatische psycholoog William James zei al: “The truth is what works” - Als het werkt, dan werkt het. En als jij niet kunt verklaren HOE het kan werken binnen jouw denkkader, dan is dat jouw probleem. Maar het is niet omdat jij niet kunt verklaren hoe het werkt, dat het niet werkt. Dat uw uitgestoken hand naar collega’s halsstarrig geweigerd wordt, is dan ook zeer jammer – zéker in tijden van Corona. Ook het deel over de farma-industrie was heel verhelderend. Helaas heeft het boek ook hieromtrent mijn aanvoelen bevestigd.Ik heb dit boek erg graag gelezen en het van harte aanbevolen in mijn eigen netwerk van cliënten en collega’s.Ik wil u expliciet bedanken voor het leesplezier, voor uw wijsheid en inzichten. Ik voel me dankbaar en trots dat u al sinds jaar en dag mijn ‘lijfwacht’ bent.

Eén patiënte heeft de tijd genomen om een hele verhandeling te schrijven over het boek.  

Bespreking van het boek ‘LIJFWACHT’.

Auteur: Dr Léon Scheepers

Inhoud:

De auteur, een huisarts met veertig jaar ervaring  geschoold in zowel de allopathie als in de homeopathie, neemt de lezer mee in een boeiende tocht doorheen de werking van homeopathie als geneesmiddel .  Ruimschoots geeft hij openlijk inkijk in zijn jarenlange praktijk van het homeopathisch handelen al dan niet uitgebreid met klassieke geneeskunde.  Zowel praktisch als theoretisch als geschiedkundig, onderbouwt hij de werking van de homeopathie. Tevens  houdt hij die praktijk tegen het licht van de hedendaagse  klassiek/wetenschappelijke geneeskunde.

Ervaren als hij is, schuwt hij de controverse niet die hierover bestaat.  Naast de  casussen uit zijn praktijk, beschrijft hij dan ook zijn jarenlange (vaak tevergeefs)e zoektocht en pogingen naar een ééngemaakte geneeskunde waarin  alternatieve helingsmethodes, heel in het bijzonder de homeopathie, erkenning zouden kunnen krijgen als efficiënte genezingsmiddelen. Bovendien vraagt hij zich af hoe het komt dat de klassieke geneeskunde sinds de moderne tijd, deze blijkbaar onwrikbare dominante maatschappelijke positie inneemt.  Staat het “wetenschappelijk” gezicht van de allopathie wel zo garant voor de enige en best- werkende medicijnen?  In minstens één uitgebreid en goed gedocumenteerd hoofdstuk, onderzoekt de auteur wat  de grondbeginselen zijn van dit medisch dominant “paradigma” en trekt hierbij zijn conclusies. 

Schrijfstijl:

In 10 duidelijk aangegeven afzonderlijke  hoofdstukken en in een relatief groot lettertype, werkt de auteur zijn bevindingen uit. Je ontmoet de auteur als mens en als wetenschapper. Hij richt zich nu en dan  rechtstreeks tot de lezer en nodigt haar uit om mee door zijn bril te kijken. Dat is aangenaam en zorgt ervoor dat je als lezer bereid bent ook de meer ingewikkelde materie tot je te nemen.  Waar nodig wordt het medisch vakjargon gebruikt; het gehele werk is toegankelijk en vlot geschreven.  .... Je wordt de hele tijd gewaar dat de auteur een brede knowhow bezit , opgebouwd over jaren en dat de auteur tot de dag van vandaag met passie zijn werk uitvoert, steeds kijkend over de grenzen van zijn métier, wat aanstekelijk werkt.....Zijn doelgroep is veelzijdig: van artsen  tot wetenschappers, van geïnteresseerden , patiënten en burgers in het algemeen.  Allen zullen in dit werk bijleren. En ondanks vlijmscherpe analyses, blijft de toon vriendelijk en uitnodigend.

 

Vorm: 

Het boek heeft een goede grootte, het ligt makkelijk in de hand. De bladzijden voelen prettig aan. Het is gedrukt op gerecycleerd papier. Je kan makkelijk kanttekeningen maken op stevige bladzijden, er is voldoende ruimte. De beschrijving van de grondstoffen van de verschillende homeopathische middelen wordt telkens ondersteund met een duidelijke foto in kleur. Samen met de kaft in sobere kleuren maakt dit het geheel van het boek aantrekkelijk voor iedereen. Achteraan het boek is er 36 pagina’s lange katern van voetnoten. Op de bijhorende website: www.lijfwacht.be zijn alle verwijzingen gebundeld en met een eenvoudige klik uitgebreid te raadplegen.

Mijn oordeel nu:

Beste dokter, het is een ERUDIET , NOBEL EN NOODZAKELIJK werk. 

Erudiet vanwege de grote belezenheid die uit het hele boek blijkt. De verklarende katern achteraan is uitgebreid en beslaat complexe onderwerpen van medische wetenschappen, tot filosofie , van maatschappijleer tot geschiedkundige onderwerpen. En dat steeds gedrenkt in de inzichten die je gedurende jaren opbouwde in de persoonlijke relatie met je patiënten en hun constitutie. Inzichten die je consciëntieus opbouwde, bestudeerde, deelde met collega’s en bijstuurde. Het is overduidelijk dat je een bijzonder ruim interesseveld hebt en belezen bent. Bovendien ben je behept met een doorgevoerde onderzoekersmentaliteit waarin de mens centraal staat en tot vandaag in elk contact actief is. De eruditie zit ook in de manier waarover je over je patiënten schrijft: met respect. Elke zin en elk woord dat u gebruikt in de concrete casussen getuigen van een groot respect voor uw patiënten. Ze worden nooit gereduceerd tot “gevallen”. Erudiet ook omdat het boek poogt volledig te zijn en mijn inziens daarin slaagt. Je informeert over de medische homeopathische praktijk, de vervlechting van economie en geneeskunde,  de filosofische kant van medische wetenschap, het verband met het mondiale kwetsbare ecosysteem en de maatschappelijke gevolgen voor ons allen. En van daaruit trekt u een nobele conclusie.

Nobel  vanwege je diepmenselijke en duurzame manier van het uitvoeren van je beroep als arts. Je opzet is steeds zo volledig mogelijk te helpen. Ten dienste van je patiënten. Je voelt de passie waarmee je je praktijk uitvoert. De passie om te begrijpen en te helpen. Nobel ook omdat je steeds opnieuw zoekt naar verbinding met de klassieke medische wereld. Overtuigd als je bent vanuit je rijke ervaring en blijvende bijscholingen, dat een eenmaking de patiënt en bij uitbreiding de globe zou ten goede komen. Nobel ook vanwege je kwetsbare opstelling en openhartigheid. Je toont jezelf als mens, als arts als wetenschapper én je  houdt vol en hoe! Je behartigt de belangen van zovelen , in het bijzonder van de patiënten. Nobel ook omdat je hoopvol bent en dat met ons deelt. Om al deze redenen is dit boek overtuigend.

Ik maakte me dikwijls de bedenking waar je die moed bleef vandaan halen? Wat drijft u als arts en mens om zo toegewijd en gedreven je praktijk uit te voeren? Ik werd opnieuw kwaad op dat dominant discours en op die brutale domme afwijzingen die je meemaakte in contact met de vertegenwoordigers van de klassieke geneeskunde. In het bijzonder voel ik mij aangesproken, nu ik, o wonderlijk, de werking van één middel mocht ervaren na jarenlang innemen van antibiotica! 

Noodzakelijk  vanwege de ernst van de tekortkomingen van de klassieke geneeskunde voor de volksgezondheid. Niet in het minst omdat de medische wetenschap verheven is tot een machtszuil die zijn doel verregaand en met ontwrichtende gevolgen voor patiënt en burger en maatschappij voorbijschiet. De noden van de mens worden standaard gereduceerd tot statistieken van waaruit conclusies worden getrokken en van waaruit wordt gehandeld.  En ondertussen spreekt het voor zich dat de totaliteit van de patiënt, zijn constitutie, dient meegenomen te worden in het medisch onderzoek en analyse. Vele  feiten kunnen de huidige dominante positie van de wetenschap in vraag stellen, vanwaar er enkele in het boek beschreven worden. En hoewel we in de beste aller tijden leven, met het minste sterfgevallen en minste armen sinds de geschiedschrijving, is het zonneklaar dat de macht van het geld ook in de nobelste aller diensten, de geneeskunde, ontwrichtend werkt. Grote geldschieters bepalen de onderzoek domeinen en de geneesmiddelenmarkt. De kloof tussen arm en rijk wordt gestaag groter en de globe kreunt onder het vervuilend handelen van de sapiens. De pers staat vaak ten dienste van dit neo-liberaal denken. Om de grote Franse denker Michel Foucault te citeren: “Omdat we niet op elk moment om het even wat kunnen denken, denken we slechts binnen de grenzen van het discours van het moment. Alles wat wij menen te weten is zonder dat wij het weten begrensd”. En wat te denken van de volgende citaten, letterlijk overgenomen uit het boek van Michel Foucault “De geboorte van de kliniek”, een onderzoek naar de grondslag van de moderne geneeskunde:  De medische waarneming moet zich “niet op reeksen of groepen richten, maar de structuur aannemen van een blik die door een loep kijkt, zich op verschillende delen van een object richt en daar weer andere delen opmerkt die eerst niet werden gezien”.
Ik vervolg verder op deze bladzijde: “Volgens de secondaire verruimtelijking eist de ziekte daarentegen een op individuele gespitste waarneming die zich heeft losgemaakt van collectieve medische structuren, van elke gemeenschappelijke blik en van hospitaalervaringen. Arts en patiënt komen voortdurend nader tot elkaar en raken verbonden, de arts door een spiedende blik die steeds strakker en doordringender wordt, de patiënt door het geheel van onvervangbare en verborgen kwaliteiten die in hem de mooie regelmatige vormen van de ziekte verraden, d.w.z. tonen en variëren”. 

Dat de tijd nu eindelijk rijp is om de homeopathie en ( in bredere zin andere alternatieve helingsmethodes), te erkennen en er maximaal van te profiteren staat buiten kijf! Het energetisch bereik van de homeopathisch middelen sluit aan bij onze ware natuur!  Zo’n getuigenis gebundeld en openbaar gemaakt in een boek, kan en mag zich niet meer laten muilkorven door het dominante vertoog!

Beste dokter, dank u zo wel voor dit werk. 

Tot zover deze boekbespreking!

Proficiat met je boek want het is goed leesbaar - wat niet altijd zo is met dergelijke werken -  boeiend en het duidelijk aanwezig zijn van begeestering en overtuiging is zalig om lezen…..

 

 

Ik ben beginnen lezen en het voelt aan als ' thuiskomen'...😊

 

Een missing link wordt door dit boek gedicht.

 

Ik heb uw boek "Lijfwacht" gelezen! 

Ondertussen heb ik hem ook laten lezen door mijn fasciatherapeut. Ook hij vind het een zeer goed boek!

Heel genuanceerd, vooral! Wat erg nodig is nu in deze beroerde tijden. 

Ik lees vooral het verhaal van een warm mens die inderdaad mensen echt wil genezen. 

Zo erg dat de homeopathische geneeskunde nog altijd niet au serieus wordt genomen.

Zoveel mensen zouden er beter door worden. 

Ik kies  zelf al sinds 50 jaar voor de homeopathische geneeskunde, met zo'n mooie resultaten!

Uw boek en website vormen samen een krachtig en indrukwekkend duo.

Met plezier je vlot geschreven boek gelezen. Heel interessant, maar wat een strijd die je moet leveren in dit land.

Ik heb net je boek uit en kan niet anders dan je feliciteren! Het is echt top!

Boeiend en goed overzicht van begin tot einde, goed leesbaar, interessant, vol wijsheid en passie geschreven! Ik wil je ook bedanken voor je inzet ,moed ,energie, talent, research…

Met dit boek is er een steen verlegd. 

Niet alleen geeft het inzicht in de werking van homeopathie, maar ook de 40 casussen zijn verhelderend en zeer fijn om te lezen.

Als mama van 2 zonen, heb ik onze eigen casussen vanop de eerste rij gevolgd.  

Regelmatig kon ik vaststellen met welk fenomenaal effect een homeopathische behandeling kan helpen,

zonder dat er heel ingrijpende geneesmiddelen aan te pas komen.

Zo blij dat homeopathie bestaat! Zo’n gemiste kans voor de gezondheid van diegenen die er niet van willen weten!

Hopelijk durven ook de criticasters het aan om in dit boek te duiken. 😉

Immers – zoals hierin geciteerd:

‘Het is niet omdat we iets (nog) niet begrijpen dat het niet bestaat…’

Verder is de titel van het boek zeer treffend! 

Wij voelen ons veilig in de praktijk van onze ‘lijfwacht’. Zijn visie omtrent geneeskunde is allesomvattend.

De droom van ‘één geneeskunde’ waarin een homeopathische behandeling bestaat naast conventionele geneesmiddelen is in deze praktijk alvast realiteit. Dankjewel daarvoor! Dankjewel ook voor het delen van uw kennis met iedereen die dat wil!

Graag wil ik je feliciteren met jouw prachtig geschreven boek Lijfwacht

Wat heb ik genoten van je reis door jouw 40 jaar huisartsenpraktijk.

Het is duidelijk met veel passie en een enorme kennis geschreven.

En wat een toepasselijk titel !  

De foto op de cover van jouw vind ik een krachtig medium van expressie en communicatie. Je onderscheid je van de massa door je half te laten zien wie je bent.

Het boek leest zeer vlot, het is leerrijk, krachtig, respectvol en het doet nadenken!

Het reist met me mee. Maar ook hier op mijn werk staat het te pronken. Ik raad het aan iedereen aan!

Eigenlijk vind ik dat dit verplichte lectuur zou moeten worden in de opleiding geneeskunde, omdat het zeer instructief is.

Bedankt Bodyguard 😊

Dank u dokter Scheepers voor de strijd die u levert !
Mijn familie is al jarenlang overtuigd van de kracht van homeopathie. Spijtig genoeg heb ik mij vaak in mijn familie- en vriendenkring moeten verantwoorden (of erger nog "zwijgen") over deze keuze. Sinds ik mama werd en geen goed gevoel had bij de voorgeschreven medicatie (telkens opnieuw antibiotica), ben ik op aanraden van een vriendin terecht gekomen bij een homeopatische arts en ook bij deze geneeskunde gebleven.  Wij zijn sindsdien zeer goed geholpen. Dit bedank woordje omdat ik nu, dankzij uw boek, een fantastisch instrument heb om de critici rondom mij misschien wel tot een ander inzicht te laten komen. Uw boek is zeer overtuigend interessant en zal iedereen die het leest zeker tot nadenken brengen !
Ik hoop dat u verder blijft strijden maar ook schrijven.

Mijn dochter, die bij jou op consultatie was, bracht je boek mee en ... ik heb het meteen uitgelezen... 
Léon, hoe mooi, eerlijk en nederig heb je je nu 40 jaar lopende leerproces (want leren kan je je hele leven zolang je jezelf er voor open stelt en dat deed en doe je) neergeschreven!
Bedankt voor dit mooie boek en bedankt voor al je goede zorgen voor ons, nu en in de toekomst

Mag ik U feliciteren met Uw boek. Heb het met veel interesse gelezen en er enorm veel van opgestoken, natuurlijk een bevestiging gekregen van wat we al heel lang wisten, homeopathie werkt wel degelijk en ondervindt nog dagelijks de weerstand van conventionele dokters

Ondertussen heb ik je boek gelezen. Sterk.Wat goed dat je dit hebt geschreven, wat een engagement naar onze gezondheid, jou overgave ontroert me.

Ik heb ondertussen jou boek gelezen.  Ik heb er veel uit geleerd en vond het heel goed. Het deel tot de anekdotes was wat moeilijker voor een leek als ik, maar een paar dingen opnieuw lezen, maakten het toch duidelijk genoeg.  Ik vind jou boek heel uitgebreid gedocumenteerd. Alle info die je bij de anekdotes geeft, en in de andere hoofstukken, kan ik niet allemaal behappen, zoveel info, maar 't is super interessant om het te lezen. Jouw passie voor het vak, straalt eraf en daar zijn wij allemaal goed mee. Bedankt Leon!

Ik wil je even laten weten dat ik je boek heb gelezen en aangenaam verrast ben door je manier van schrijven (duidelijk en begrijpelijk) en anderzijds door de inhoud. Voor een leek (zoals ik) is het mij nu wel véél duidelijker dat homeopathie inderdaad een niet onbelangrijke toegevoegde waarde heeft! Dank voor het boek. Het heeft mij weer dingen doen inzien en heb weer wat bijgeleerd. 

(N.v.d.r: deze reactie is geschreven door een collega zonder enige connectie met homeopathie)

Een leuk boek dat je geschreven hebt. Het leest vlot, is niet drammerig, je wil niet overtuigen, je vertelt gewoon, ik denk dat dat de manier is om dit te brengen. Je bewonderenswaardige pogingen om die 'klassieke' dokter te informeren bewijzen dat het niet veel uitmaakt van te proberen de verbinding te maken. Als het niet van hun kant komt dan gaat die deur steeds weer dicht. 

Wetenschap is te veel religie geworden en iemand die ergens in gelooft verandert niet zomaar van gedachten. De virologen zijn eigenlijk meer pastoors dan wetenschappers. Je moet ook niet proberen van een priester een imam of rabbijn te maken, dat zal ook niet lukken. 

Ik heb je boek in 1 ruk uitgelezen. Zeer interessante lectuur. Vlot geschreven.

Een zeer verrijkende kijk op homeopathie zeker voor een leek zoals ik.

Heb hier duidelijk veel uit geleerd en bewonder de passie waarmee je hier voor werkt en leeft…. Chapeau.

De werkwijze, benadering, kennis en veelzijdigheid hebben mij toch verrast.

Ikzelf, zoals je weet, ben er zeer zeker door geholpen zoals velen in onze familie

Doe zeker zo verder

Met veel interesse en bewondering heb ik uw ‘Lijfwacht’ gelezen. Al jarenlang ben ik overtuigd van/geniet ik van de weldaden van homeopathie en maak ik me zorgen over hoe andersdenkenden uit de medische sector monddood worden gemaakt. Uw boek is een baken van licht in zeer donkere tijden. Het is ook een verademing te lezen dat Antwerpse intensivisten u toelaten om uw patiënten te blijven behandelen: de redelijkheid is de wereld nog niet uit…

Ik hoop dat in de niet al te verre toekomst er een kritische minderheid zal bereikt worden van mensen die denken en leven vanuit salutogenese en dat de homeopathie eindelijk in haar eer zal worden hersteld. 

Veel succes nog met lancering van de Franse vertaling.

Ben intussen je boek af en toe aan het lezen, tussen het moederen door ;) Wauw wauw wauw!!! Ik blijf constant met verbazing staan na elk hoofdstuk - vnl over Corona: hoe kan het dat er geen gehoor wordt gegeven aan deze methode!! :( De mensheid is zoooo ver af van de basis intussen, echt verontrustend…

Ik heb genoten van het prachtige boek, zo eerlijk, mooi, warm en héél herkenbaar geschreven,in enkele avonden heb ik het uitgelezen!!

Léon is al sinds mijn geboorte mijn huisarts, Ik heb altijd voor 100procent op hem vertrouwd en dit vertrouwen heeft hij tot hiertoe nog nooit beschaamd. Ik apprecieer hem als arts, omdat hij niet rond de pot draait en hij niet van het zweverige type is zoals veel homeopaten wel eens worden afgeschilderd.  Toen ik hoorde dat hij een boek geschreven had, had ik direct heel veel zin om het te lezen. Nochtans is het lezen van een boek voor mij geen normale zaak want het is al 10 jaar geleden dat ik nog een boek vast gehad heb. Lijfwacht is zeer vlot geschreven en ik heb het boek met veel plezier gelezen. Het was mooi te vernemen hoe er in het boek gepleit wordt voor één geneeskunde waar soms de ene geneeswijze het beste is en soms een andere. Ik hoop dat het boek het gehoopte effect kan hebben en dat we ooit gaan kunnen spreken over één geneeskunde waar homeopathie dan deel van zal uitmaken. 

Ik wil u feliciteren met uw boek. Ik heb veel respect voor uw zoektocht, de manier waarop u die omschrijft, uw waarachtige betrokkenheid op de 'mensheid', uw doorzetting ondanks alle tegenkanting, uw bescheidenheid. 

Ondertussen met veel aandacht uw boek gelezen. Het eerste boek geschreven door een arts-homeopaat dat ik las, boeiend, puzzelstukjes die in elkaar vallen. Tegelijkertijd, ook verwondering. Hoe weinig systeemdenken/-kijken onze geneeskunde nog maar kent. Terwijl andere disciplines, waaronder mijn vak de economie, dit al veel meer omarmt... Waarom riepen studenten economie eind 20ste eeuw al om een opleiding die hen zou leren de uitdagingen van die tijd aan te pakken? Een beweging nog versterkt door de (ook voorspelde) crisis van 2008, en momenteel niet meer weg te denken. Waarom horen we nog niets van studenten geneeskunde? Misschien zullen zij niet de motor zijn? Welke groep dan wel? Soit, veel vragen maar ook weer veel extra bagage.

Terwijl ik al helemaal voor homeopathie ben door eigen ervaring, heeft dit boek me nog meer bewust gemaakt van de diepere werking ervan zodanig dat ik als patient nog meer verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn gezondheid. Tegelijkertijd brengt het een breder perspectief over gezondheid en geneeskunde zonder in polariteit te gaan en een mooie kijk in de 40 jarige praktijkervaring van de arts-homeopaat.

Wat een schitterend en baanbrekend relaas heb je bij elkaar gebracht met Lijfwacht. Bij het lezen ervaarde ik en mijn echtgenote meermaals kippenvel momenten, omdat de waarheid raakt en kwetst. Wij voelen ons diep geraakt. We kunnen ons ook voorstellen dat Big Pharma hier gekwetst en kwaad van wordt. We hebben je parel van een boek intussen met enkele tientallen dierbaren en ‘believers’ gedeeld. We rekenen er zo mee op dat je werk zijn natuurlijke weg mag vinden naar beslissingsnemers die impact hebben op ons gezondheidsbeleid in België en ver daarbuiten.

Het boek is super, goed geschreven en zeer leerzaam en boeiend.

Uw boek Lijfwacht heb ik met veel goesting gelezen. 

Het is een genuanceerde weergave van wat een mooie 'en en' behandelmethode zou kunnen zijn.

Ik werk als bibliotheekmedewerker en het is daar dat ik uw boek in handen kreeg bij het tentoon zetten van de nieuwe aanwinsten. Curieus na het lezen van de titel, en daarna de achterflap, ben ik eraan begonnen. Het is absoluut een aanrader. Dus, proficiat met de goed onderbouwde feiten en gedegen research. En mooi uitgewerkte casussen. 

Reactie van Erik Buelens, voorzitter van Pro Homeopathia op het boek.
Le livre est vraiment conçu pour les patients et regroupe de manière structurée et cohérente les arguments pro-homéopathie que nous rencontrons habituellement de manière éparse. Résultat: un argumentaire scientifique mais accessible qui, àmon sens, pourrait ébranler bien des sceptiques.

Voici un livre que je vous recommande chaleureusement. Il aborde la médecine (conventionnelle ou homéopathique) et la santé sous un angle franchement novateur.

De quoi procurer, à vous et/ou à vos proches, des heures de lecture passionnante.

De Franse vertaling "Garde du corps" is op 22 juni 2021 van de pers gerold (www.gardeducorps.be).  .

bottom of page